statystyki www stat.pl


Słownik

Zapraszamy do korzystania ze słownika . Do odnalezienia niezbędnej informacji można przeglądać hasła wg. liter alfabetu, lub użyć wyszukiwarki.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - Ł - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Y - Z

:: T

Tautologia - wyraz, powiedzenie powtarzające się niepotrzebnie zawartą już w wypowiedzi treść, np. wrócić z powrotem.

Teocentryzm - pogląd uznający Boga za jedyną, najwyższą wartość i cel wszystkich ludzkich dążeń, zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i społeczno ? historycznym, podporządkowujący celom pozaziemskim, religijnym wszystkie dziedziny życia i działalności człowieka; ważny składnik zwłaszcza religii monoteistycznej.

Teodycea - dział teologii i niektórych systemów filozoficznych zajmujący się uzgodnieniem sprzeczności między istnieniem zła w świecie a dobrocią i wszechmocą Boga.

Teologia - dosłownie: nauka o Bogu; dyscyplina normatywna dotycząca Boga (bogów), powstająca na gruncie danej religii, zajmująca się wykładem, interpretacją i obroną dogmatów religijnych uznawanych za objawione przez Boga i z tej racji prawdziwe.

Słownik zawiera obecnie 462 hasła.Wygenerowano w 0.0226581096649 sekund.
PHP by: krzywda.net
© 2005 traugutt.net | Portal | Autorzy | Kontakt | Mapa strony