statystyki www stat.pl


Słownik

Zapraszamy do korzystania ze słownika . Do odnalezienia niezbędnej informacji można przeglądać hasła wg. liter alfabetu, lub użyć wyszukiwarki.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - Ł - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Y - Z

:: P

Panteizm - ? pogląd religijno ? filozoficzny, utożsamiający Boga z przyrodą, sprzeczny z wiarą w transcendencję Boga wobec świata, a także w stworzenie świata i godność osoby ludzkiej jako odrębnego podmiotu, zdolnego do dialogu z Bogiem; przeciwstawny teizmowi; niezgodny z nauką Kościoła.

Pesymizm - ? pogląd filozoficzny przeciwstawny optymizmowi, charakteryzujący się brakiem wiary w przyszłość, w celowość życia, w istnienie jakichkolwiek wartości, głoszący przewagę zła nad dobrem, podkreślający, że życie ludzkie jest bezustannym cierpieniem.

Poliglota - człowiek, znający wiele języków, posługujący się wieloma językami.

Potencja - według Arystotelesa: to, co zaistnieje lub może zaistnieć jako przeciwieństwo już istniejącego; możliwość.

Psychiatria - dział medyczny zajmujący się badaniami i leczeniem chorób psychicznych.

Psychologia - nauka zajmująca się powstawaniem, istotą i przebiegiem zjawisk oraz procesów psychicznych, opisem psychiki człowieka, a także jego zachowaniem się i stosunkami z otoczeniem.

Słownik zawiera obecnie 462 hasła.Wygenerowano w 0.0212619304657 sekund.
PHP by: krzywda.net
© 2005 traugutt.net | Portal | Autorzy | Kontakt | Mapa strony