statystyki www stat.pl


Słownik

Zapraszamy do korzystania ze słownika . Do odnalezienia niezbędnej informacji można przeglądać hasła wg. liter alfabetu, lub użyć wyszukiwarki.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - Ł - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Y - Z

:: N

NATO - (skrót ang. North Atlantic Treaty Organitation) agresywny układ wojskowo-polityczny zawarty w 1949 r. przez Belgię, Danię, Francję, Holandię, Irlandię, Kanadę, Luksemburg, Norwegię, Portugalię, Wielką Brytanię, Włochy i USA (w r. 1952 przyłączyły się Grecja i Turcja, w 1955 NRF), stanowiący centralne ogniwo w systemie bloków wojskowych organizowanych po II wojnie światowej przez mocarstwa zachodnie pod przewodnictwem USA, wymierzonych przeciw państwom socjalistycznym; pakt północnoatlantycki, pakt atlantycki.

Negacja - funkcja od argumentu nazwowego lub zdaniowego, któremu w języku potocznym odpowiada przeczenie, interpretowana jako ?nie? lub ?nieprawda, że...?.

Nirwana - w buddyzmie: stan najwyższej szczęśliwości, doskonałości, w którym następuje uwolnienie od cierpień, pragnień, materii itp., zatracenie poczucia własnej osobowości, osiągnięcie prawdy absolutnej, stanowiący ostateczne wyzwolenie z ciągu przemian życia (uniemożliwiający kolejne narodziny).

Słownik zawiera obecnie 462 hasła.Wygenerowano w 0.022901058197 sekund.
PHP by: krzywda.net
© 2005 traugutt.net | Portal | Autorzy | Kontakt | Mapa strony