statystyki www stat.pl


Słownik

Zapraszamy do korzystania ze słownika . Do odnalezienia niezbędnej informacji można przeglądać hasła wg. liter alfabetu, lub użyć wyszukiwarki.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - Ł - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Y - Z

:: M

Madonna - wyobrażenie matki Jezusa w rzeźbie lub na obrazie.

Magna Charta Libertatnm - <łac.> hut. ?Wielka Karta Swobód", akt wydany w Anglii przez Jana Bez Ziemi w 1215 r., przyznający możnowładztwu liczne przywileje (ograniczające władzę królewską) i pewne prawa stanom niższym; uważana za podstawę obywatelskiej wolności w Anglii.

Makiawelizm - doktryna polityczna stosująca zasadę ?cel uświęca środki?, zalecająca używanie przemocy, podstępu przy realizacji zamierzeń.

Matematyka - nauka o liczbach, figurach i stosunkach przestrzennych, posługująca się metodą dedukcyjną.

Materia - w metafizyce: rodzaj bytu jedynie istniejącego (w czasie i przestrzeni) lub jednego z istniejących.

Materializm - kierunek filozoficzny zakładający, że realnie istnieje tylko materia, a świadomość, emocje itp. są tylko jej funkcją.

Mesjanizm - nurt religijno ? społeczny oparty na wierze w nadejście Mesjasza, który dokona dzieła wybawienia, występujący wśród narodów pozbawionych niepodległości, głównie u Żydów.

Metodologia - nauka, której przedmiotem są metody badań naukowych, ich naukowa przydatność, skuteczność.

Mistycyzm - prąd religijno ? filozoficzny uznający możliwość jednoczenia się duszy człowieka z absolutem lub bóstwem, zwłaszcza poprzez intuicję i objawienie, uznawane za najwyższe formy poznania; też: postawa zgodna z tym poglądem.

Słownik zawiera obecnie 462 hasła.Wygenerowano w 0.0235629081726 sekund.
PHP by: krzywda.net
© 2005 traugutt.net | Portal | Autorzy | Kontakt | Mapa strony