statystyki www stat.pl


Słownik

Zapraszamy do korzystania ze słownika . Do odnalezienia niezbędnej informacji można przeglądać hasła wg. liter alfabetu, lub użyć wyszukiwarki.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - Ł - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Y - Z

:: I

Ichtiozaur - paleont. morski gad kopalny, o długim uzębionym pysku, wyglądem przypominający rekiny lub delfiny; żył w erze mezozoicznej.

Ideał - wzorzec doskonałości, stanowiący podstawę porównywania i oceniania kogoś, czegoś.

Ideologia - zespół ściśle określonych założeń i poglądów politycznych, etycznych i filozoficznych, często bezdyskusyjne przyjmowanych i wcielanych w życie przez określoną grupę ludzi.

Impresjonizm - kierunek artystyczny, stworzony we Francji w latach ?70. XIX w., postulający utrwalanie w dziełach sztuki subiektywnych i przelotnych wrażeń i nastrojów artysty; objął głównie malarstwo.

Indukcja - w logice: sposób rozumowania polegający na wyciąganiu wniosków z pojedynczych przypadków wchodzących w skład tych wniosków ogólnych; w naukach empitycznych: metoda tworzenia praw naukowych polegająca na uogólnieniu wyników eksperymentów, badań i obserwacji faktów oraz na weryfikowaniu hipotez.

Indywidualizm - teoria głosząca przewagę praw jednostki nad prawami społeczeństwa, przedkładająca wszechstronny rozwój pojedynczego człowieka nad jego przydatność w społeczeństwie, wyżej ceniąca szczęście osobiste i rodzinne oraz wartość codziennej pracy jednostki niż jej jakiekolwiek zaangażowanie publiczne, polityczne; doktryna ta w skrajnych wypadkach prowadzi do negacji przez obywatela wszelkiej władzy i do anarchizmu.

Infantylny - taki, którego cechuje myślenie, zachowanie się niedojrzałe; którego postępowanie, z punktu widzenia innych, jest nieodpowiednie w stosunku do jego wieku i pozycji; dziecinny, naiwny, niedojrzały.

Introspekcja - jest to doświadczenie wewnętrzne, które obiektywnie ujmuje, bada, analizuje procesy psych., przekonania człowieka, uczucia.

Irracjonalizm - pogląd filozoficzny, zakładający, że istnieją pozarozumowe środki poznania, które dostarczają wiedzy niedającej się słownie sformułować lub sprawdzić i mają one najwyższą wartość poznawczą.

Słownik zawiera obecnie 462 hasła.Wygenerowano w 0.0219690799713 sekund.
PHP by: krzywda.net
© 2005 traugutt.net | Portal | Autorzy | Kontakt | Mapa strony