statystyki www stat.pl


Słownik

Zapraszamy do korzystania ze słownika . Do odnalezienia niezbędnej informacji można przeglądać hasła wg. liter alfabetu, lub użyć wyszukiwarki.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - Ł - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Y - Z

:: E

Ego - jest to rdzeń naszego jestestwa.

Eklektyzm - jest to łącznie w jedną (zwykle niespójną) całość teorii, założeń, tez z róznych prądów, doktryn filozoficznych.

Empatia - zdolnośc wyobrażania sobie uczuć innych osób, odczuwania z nimi.

Empiryzm - kierunek w teorii poznania, który głosi, że źródłem poznania (metodą zdobywania wiedzy) jest doświadczenie: zmysłowe, zewnętrzne (w ujęciu materialistycznym) lub wewnętrzne (w ujęciu subiektywno idealistycznym).

Epigonizm - hołdowanie nieaktualnym, przebrzmiałym ideom i tendencjom, naśladowanie utalentowanych poprzedników; brak oryginalności, naśladownictwo, anachronizm.

Epikureizm - stworzona przez Epikura filozofia życia szczęśliwego, według której najwyższy cel dążeń ludzkich stanowi szczęście, a osiągnąć je można przez przyjemność, przy czym warunkiem wystarczającym jest brak cierpień.

Epistemologia - jeden z dwóch głównych działów filozofii, zajmujący się analizą procesów poznawczych, a zwłaszcza istotą i struktura poznania, jego żródłami, granicami, uwarunkowaniami i metodami weryfikacji, teoria poznania.

Erudycja - rozległa wiedza, ogólna lub dotycząca jakiejś dziedziny, imponująca znajomość przedmiotu; gruntowne wykształcenie, wszechstronność, oczytanie.

Estetyka - nauka o istocie, cechach i kryteriach piekna.

Etnologia - nauka zajmująca się badaniem różnych kultur, zwłaszcza ludów pierwotnych, w aspekcie porównawczym.

Etyka - nauka o moralności, zajmująca się ustalaniem obowiązujących norm postępowania oraz opisem i wyjaśnianiem rzeczywiście istniejącej moralności.

Słownik zawiera obecnie 462 hasła.Wygenerowano w 0.0394270420074 sekund.
PHP by: krzywda.net
© 2005 traugutt.net | Portal | Autorzy | Kontakt | Mapa strony