statystyki www stat.pl


Słownik

Zapraszamy do korzystania ze słownika . Do odnalezienia niezbędnej informacji można przeglądać hasła wg. liter alfabetu, lub użyć wyszukiwarki.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - Ł - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Y - Z

:: D

Dandyzm - postawa cechująca się buntem przeciw zastanym normom, który wyraża się wyszukaną, staromodną elegancją stroju i sposobu bycia.

Dedukcja - metoda rozumowania polegająca na wyprowadzaniu logicznych wniosków z faktów prawdziwych.

Deizm - jedyna z oświeceniowych doktryn dotyczących religii i wiary w Boga, uznająca istnienie Boga, lecz odrzucająca wiarę w bezpośrednie jego kierowanie światem i wiarę w cuda, negująca także potrzebę istnienia kościoła jako pośrednika między Bogiem i ludźmi, uznająca natomiast nakazy moralne wynikające z religii.

Dekalog - zbiór podstawowych zasad w jakiejś dziedzinie; zbiór dziesięciu przykazań Starego Testamentu, objawionych Mojżeszowi na górze Synaj przez Boga, wyrytych na kamiennych tablicach, będący podstawą moralności żydowskiej i chrześcijańskiej.

Dekret - akt prawny wydawany nie przez parlament, lecz przez organ władzy wykonawczej (np. prezydenta, rząd), posiadający moc prawną ustawy.

Depresja - Stan poczucia wewnętrznego cierpienia i zwątpienia oraz smutku i beznadziejności.

Dewiacja - zaburzenia psychiczne polegające na odchyleniu od normy, zwłaszcza w dziedzinie seksualnej.

Diakon - w Kościele: katolickim, prawosławnym i anglikańskim: mężczyzna po święceniach diakonatu, pomocnik kapłana, niemogący odprawić mszy i spowiadać, podczas liturgii mający na sobie przewiązaną przez ramię stułę.

Diaspora - rozproszenie jakiegoś narodu wśród innych lub wyznawców jakiejś religii wśród wyznawców jakiejś religii wśród wyznawców innych religii, spowodowane zwykle wygnaniem z własnych siedzib, klęską militarną itp.

Dyscyplina - Dyscyplina ? podporządkowanie przepisom, zasadom, regułom postępowania obowiązującej w danej społeczności, organizacji, instytucji itp.; stan będący rezultatem takiego podporządkowania; karność, rygor.

Dywagacja - rozwlekłe, bezładne, odbiegające od tematu mówienie lub pisanie.

Słownik zawiera obecnie 462 hasła.Wygenerowano w 0.0375928878784 sekund.
PHP by: krzywda.net
© 2005 traugutt.net | Portal | Autorzy | Kontakt | Mapa strony