statystyki www stat.pl


Słownik

Zapraszamy do korzystania ze słownika . Do odnalezienia niezbędnej informacji można przeglądać hasła wg. liter alfabetu, lub użyć wyszukiwarki.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - Ł - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Y - Z

:: A

A priori - inaczej aprioryzm-jest to pogląd, wg którego istnieje wiedza niezależna od doświadczenia i nie wymagająca żadnego uzasadnienia.

Aberracja - odchylenie od normalnego stanu (zwłaszcza w odniesieniu od psychiki, myśli, rzadko zasad życiowych).

Absolut - w idealizmie filozoficznym: byt doskonały, konieczny, warunkujący istnienie całej rzeczywistości, wieczny, nieograniczony i niezmierny.

Adaptacja - zmienianie lub modyfikowanie czegoś w taki sposób, by mogło funkcjonować w innych warunkach i słuzyć innym celom; dostosowywanie czegoś do istnienia w inny sposób, w innym charakterze.

Agnostycyzm - teoria o niemożności poznania Boga, rzeczy ostatecznych, prawdziwego sensu, czyli świata nadprzyrodzonego.

Agnostyk - zwolennik agnostycyzmu.

Aksjologia - teoria wartości, a także nauka: próbująca zagłębić naturę wartości, kryteria wartościowania itp.

Aksjomat - teza, założenie niewymagające dowodów, uznane w danej dziedzinie nauki za oczywiste i prawdziwe, elementarny składnik innych twierdzeń; pewnik.

Algorytm - metoda postępowania zawierająca logiczne, arytmetyczne i in. formuły obliczeniowe, ustalające kolejności i warunki ich stosowania, która prawidłowo zastosowana pozwala rozwiązać problem.

Alienacja - wyobcowanie, poczucie obcości, wyizolowanie się ze społeczności.

Ambiwalencja - jest to posiadanie dwóch zazwyczaj sprzecznych opinii bądź odczuć w stosunku do jakiejś osoby lub rzeczy.

Antologia - wybór utworów lub ich fragmentów jednego albo wielu autorów.

Antynomia - przeciwstawność dwóch równorzędnych, równie zasadnych twierdzeń, poglądów, idei, sprzeczność zachodząca pomiędzy nimi.

Antysemityzm - wrogie nastawienie w stosunku do Żydów, przewijające się często w ich prześladowaniu lub dyskryminowaniu.

Apologeta - obrońca jakiejś idei, doktryny, zasady, przekonujący o jej wyższości wobec innych zasad.

Apologia - obrona przed zarzutami, a jednocześnie pochwała osoby, instytucji, dzieła lub idei.

Apologia - obrona przed zarzutami, a jednocześnie pochwała osoby, intuicji, dzieła lub idei.

Astronomia - nauka o ciałach niebieskich i o wszechświecie jako całości.

Ateizm - Ateizm ? odrzucenie wiary w Boga albo w bóstwa.

Autonomia - respektowanie przez władze jakiegoś państwa, całkowite lub częściowo ograniczone, prawo danej społeczności, od tego państwa zależnej, do decydowania o własnych sprawach wewnętrznych, np. o własnej gospodarce.

Słownik zawiera obecnie 462 hasła.Wygenerowano w 0.0283050537109 sekund.
PHP by: krzywda.net
© 2005 traugutt.net | Portal | Autorzy | Kontakt | Mapa strony